Dijital çağda dijital pazarlama

Dijital Medya, tasarım ve marka yönetim danışmanı Hande Arslan Çamur, 'dijital çağda dijital pazarlama'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dijital çağda dijital pazarlama

Çamur, şunları söyledi:

“İnternetin ortaya çıkışı, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bilgi edinmenin çok daha kolay olması tüketici alışkanlıklarını da etkilemekte ve klasik iş modellerinin değişmesine neden olmaktadır. Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için mevcut iş süreçlerinin dijital teknolojilerle yeniden dizayn edilmesidir. Dijital teknolojilerin girişimciliğin tüm alanlarına entegre edilmesi kurumsal operasyonlarda önemli değişikliklere katkıda bulunmaktadır. Dijital dönüşüm aynı zamanda dijital pazarlama araçlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını da etkileyen bir süreci ifade etmektedir.

Mobil internet ve sosyal medya, kuruluşların müşterileriyle iletişim kurmaları için dijital kanallar olarak adlandırılan yeni teknoloji tabanlı kanallar meydana getirerek dijital dönüşüme yol açmıştır.

Dijital topluma ulaşma amacıyla sosyal ağların ve içeriklerin sunduğu sayısız imkânla beraber pazarlama çabalarının müşteri memnuniyeti ve deneyimi üzerine odaklandığı ve daha fazla kişiselleştirilmiş ilişkiler kurma çabası içine olduğu görülmektedir. İnternet kullanıcılarının artan sayısı giderek tüketim fonksiyonlarını da değiştirmektedir. Artık sadece tüketici rolüne sahip olmakla yetinmeyen bununla beraber türetici bir profile de sahip olan post modern tüketiciler değişen, dönüşen pazarlama ile karşılaşmak istemektedir. Bu bakımdan işletmelerin dijital dönüşüme yönelik eğilimlerinin pazarlama faaliyetleri açısından zorunluluk haline geldiği söylenebilir.

Geleneksel pazarlama yaklaşımında üretici ve tüketici ilişkilerinde tek taraflı olarak gerçekleşen akışın gelişen teknolojiler ve internet imkanları ile çift taraflı ve sürekli yenilenen biçimde gerçekleştiği görülmektedir. Böylece pazarlama faaliyetlerinde bugüne kadar alışıla gelmiş süreçlerden farklı olarak dijital imkanların üretici tüketici ilişkilerini şekillendirdiği bir döneme girilmiştir. Dijital ortamlarda yürütülen kampanyalar, bu kampanyalarda geri dönüşlerin daha hızlı alınması, maliyetlerin daha az oluşu, tüketiciyle olan anlık ve etkili iletişim gibi birçok açıdan önemli avantajlara sahip olan dijital pazarlama faaliyetleri, veri toplama ve toplanan bu verilerin analiz edilip değerlendirilmesinde de işletmelere kolaylıklar sağlamaktadır.

Dijital pazarlama, müşteriler ve iş ortakları ile iletişimde dijital bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanılmasıdır.

Dijital pazarlama, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve hatta bazen oyun konsolları gibi elektronik cihazların yardımıyla paydaşları birbirine bağlayan pazarlama çabasıdır. İnternete bağlanabilen her türlü cihaz dijital pazarlama faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

Dijital pazarlama, kullanıcıların içerik oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan platformlar oluşturarak pazarlamanın yapısını değiştirmiştir. Geleneksel pazarlama sürecinde daha kısıtlı bir kullanıcı grubu arasında kurulan iletişime yeni bir boyut katmaktadır. Açılan sayfalar, sanal ortamda oluşturulan siteler artık belirli bir gruba hitap eden platformlar değildir; bunun yerine daha geniş bir kullanıcı grubuna hitap eden kanallar haline gelmişlerdir. Başka bir ifade ile dijital pazarlama, dünyanın farklı lokasyonlarında farklı niteliklere sahip kurum ve kişilere daha hızlı ulaşılmasına olanak sağlamıştır.”