Google, yapay zekânın daha fazla sorumluluk sahibi olması için çalışıyor

Google, yapay zekânın kötü amellere alet edilmesinden kaçınmak için uyguladığı yöntemi anlattı. İşte detaylar…

Google, yapay zekânın daha fazla sorumluluk sahibi olması için çalışıyor

Yapay zekanın kendisi bilinçten veya önyargıdan yoksun bir kavram. Burada sorumluluğu taşıyan, onun arkasındaki insan geliştiriciler oluyor dolayısıyla. Teknoloji devleri, topluma fayda sağlamak için daha sorumluluk sahibi yapay zekâ geliştirmeye öncelik veriyor.

Google, sorumluluk sahibi yapay zekâ geliştirmede önemli adımlar atıyor

Yapay zeka esasen girdiyi alan, işleyen ve çıktı üreten bir yazılım bildiğiniz gibi. Yapay zekayı diğer yazılımlardan ayıran şey, onun belirli bir girdiden farklı sonuçlar üretme yeteneği. ChatGPT ve Google Bard gibi örnekler bu çok yönlülüğü gösteriyor ve matematik problemi çözmeden insan benzeri içerik oluşturmaya kadar çeşitli görevlere olanak sağlıyor.

İnternetten bilgi almak basit olsa da insani nüanslarla anlamlı içerik oluşturmak daha karmaşık bir işlem. Her iki durumda da sorumlu geliştirme çok önemli bir konu ve tarafsız kaynaklar veya farklı bakış açılarının bir dengesini gerektiriyor.

Etik ve insan önyargısını yönetmek çok önemli. Bu noktada gelişmiş yapay zekâ yaratan şirketler, sorumlu kullanım sağlamakla biraz yükümlüler. Microsoft, sorumluluk sahibi yapay zekâ için özel bir ekiple YZ sistemlerinde güvenlik, emniyet ve güveni vurguluyor.

Google ise daha da ileri giderek teknik kabiliyetten ziyade sorumluluk ve hatta tabiri caizse ‘vicdan sahibi’ yapay zekâ sistemleri geliştirmek için adımlar atıyor. Bu hususta şirket, geliştirme sürecinde potansiyel zararları tespit ediyor ve azaltıyor, hatta potansiyel riskler nedeniyle yüz tanıma ve duygu algılama gibi karlı girişimleri reddediyor.

Hem Google hem de Microsoft, eşit bir oyun alanının potansiyel finansal kazançlardan daha ağır bastığına inanarak düzenleyici çerçeveleri savunuyor. Doğruluk ve etiği dengelemek önemli bir husus. Google, yapay zekayı belirli görevlere ayırarak ve daha fazla geliştirmeden önce tatmin edici sonuçlar elde etmek için insan ekiplerini dahil ederek titiz bir değerlendirme süreci uyguluyor.

Yapay zekâ kusursuz olmasa da ve önyargılar veya etik kusurlar sergileyebilse de ilerleme kaydediliyor. Odak noktası sürekli iyileştirmedir ve her bir yineleme bir öncekini aşmayı amaçlamaktadır. Teknoloji şirketlerinin süregelen bu çabası, sorumlu bir YZ geliştirilmesini sağlayarak bizi gelecek için doğru yöne yönlendiriyor.

Kaynak: Shift Delete