Avukat Hande Bağcı

Güzellik merkezlerinden hangi hallerde para iadesi talep edilir?

Avukat Hande Bağcı

Güzellik merkezinden hizmet alan bir kişi sonucun verimli olmaması halinde parasının iadesini isteyebilir mi? Lazer yanıkları yaralama suçunu oluşturur mu?

Güzellik merkezlerinin artık neredeyse her sokakta yer almaya başlaması ile birlikte güzellik merkezlerinde genellikle zayıflamaya yardımcı aletler, lazer epilasyon işlemleri ve cilt, tırnak bakımlarına ilişkin işlemlerin yapılma oranı da son derece yükselmiştir.

Güzellik merkezlerinde yapılacak olan işlemler birden çok seanstan oluşmakta olup müşterilere paket program haline getirilmiş hizmetler satılmaktadır. Müşteri, güzellik merkezine işlem yaptırmak için geldiğinde; örneğin cilt bakımı yaptırmak istediğinde içerisinde birden fazla işlemin yer aldığı 7-8 seanstan oluşan paket programlar satılır hale gelmiştir.

Paket program alan müşteriler, bazı sebeplerin varlığı halinde bu paket bedelinin iadesini ya da başkasına devredilmesini talep etmekte olup güzellik merkezlerinin para iadesi yapmaması ile birlikte hukuki problemler ortaya çıkmaktadır. Yine güzellik merkezlerinde ortaya çıkan diğer sorunların başında da lazer epilasyon gibi işlemlerde yanık problemlerinin ortaya çıkmasıdır.

Güzellik merkezlerinden alınan hizmetler için yapılan sözleşmelerde müşteri tüketici sıfatına sahip olduğundan Tüketici Kanunu hükümlerine bakmak gerekmektedir. Öncelikle müşteri, imzaladığı sözleşmeyi ve bedel iade şartlarını iyice okumalıdır. Örneğin; hamilelik halinde yapılacak olan işlemlerin gebelik sürecine uygun olmaması halinde paranın iade edilmesi ya da ikametgahın 50 km mesafesinde değişmesi halinde para iadesinin olması gerekmektedir. Müşteri bu hükümler yoksa sözleşmeye eklenmesini talep edebilir.

Güzellik merkezi sahipleri mutlaka kendi haklarını koruyan ve müşterilere de kuralların bildirimi yapan yazılı bir sözleşme hazırlamalıdır. Güzellik merkezleri kural olarak hizmetlerinin ayıplı/kusurlu olmasından sorumludur. Ancak hazırladıkları sözleşmelerin tüketiciye haklarını yeteri kadar bildirmemesi durumunda haklı olsalar dahi para iadesi yapmak zorunda kalabilirler.

Artık hepimizin bildiği ve tüm makalelerimde de vurguladığım üzere tüketicinin aldığı hizmetten memnun olmaması halinde seçimlik hakları vardır ve bu haklardan dilediğini kullanabilir. Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici hizmet sağlayıcısına karşı şu haklardan birini kullanmakta serbesttir:

•Hizmetin yeniden görülmesini isteme,

•Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı,

•Hizmetteki ayıp oranında bedelden indirim,

•Hizmet için ödediği bedelin iadesini de içeren sözleşmeden dönme,

Tüketici yukarıdaki haklarını tek taraflı yapacağı bildirimle kullanabilir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici tüm bu haklarının yanı sıra, belirlenen parasal sınırlara dikkat ederek ilçe tüketici hakem heyetine, il tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine de başvuru yapma hakkına sahiptir.Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen, avukat aracılığıyla, e devlet üzerinden veya elden olacak şekilde yapılabilir. Başvuru sırasında uyuşmazlığa ilişkin tüm bilgi, belge ve dokümanları sunmanız önem arz etmektedir.

Peki tüketici hangi hallerde para iadesi talep etme hakkına sahiptir ?İşte bu sorunun cevabı tüketicinin imzaladığı sözleşme ile değişiklik göstermektedir. Eğer sözleşmede tüketici her konuda aydınlatılmamış ise; genel geçer taleplerde dahi para iadesi gündeme gelmektedir. Ancak kanun gereği; hamilelik, ikametgah değişikliği, tam teşekküllü hastaneden alınan rapor ve mücbir haller (olağanüstü felaket halleri)  gibi nedenlerde para iadesi yapılmaktadır.

Güzellik merkezlerinde yine en çok karşılaştığımız tüketici problemlerinin başında lazer epilasyon yanığı ya da cilt bakımı sonrası cildin yanması sorunları gelmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz tüm haklar bu tip durumlarda da gündeme gelecek olup aynı zamanda güzellik merkezinin cezai sorumluluğu da doğacaktır.

Müşetilerde oluşan yanıklar, kalıcı izler gibi durumlar Ceza Hukuku bağlamında genellikle taksirle yaralama suçuna (TCK 89) giren eylemlerdir. Bu gibi durumlarda müşteri mutlaka sağlık kurumundan yaralanmaya ilişkin durum bildirir sağlık raporu almalarıdır. Alınan rapora, yaralanmanın boyutuna göre savcılık şikayeti yapılabileceği gibi maddi-manevi tazminata ilişkin kanun yolu başvuruları yapılabilir. Genellikle karşılaşmış olduğum vakalarda, müşterilerde oluşan yanıklar “ basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama” kabul edilmekte olup taksirle yaralama suçu oluşmaktadır. Bu durumlarda savcı iddianame düzenleyerek, dava açılmasını talep edecektir.

Tüm bu açıklamalarımızın ardından tüketiciler, hizmeti herhangi bir eksik olmadan almaları halinde yine de sonucun verimli olmaması durumunda para iadesi alıp alamayacaklarını merak etmektedirler. Örneğin; bir kişi zayıflamak için paket program alıp, tüm bu programı eksiksiz devam ettirdiği halde zayıflayamadığı için tüketici hakem heyetine başvurabilecek midir? Bu nokta da güzellik merkezi, hizmeti herhangi bir engel olmadan sağlamış olduğundan sonucun verimli olmaması bir hizmet kusuru olarak değerlendirilmez ve para iadesi yapılmaz.

Yazarın Diğer Yazıları